O NAS

Instytut Nauki o Polityce powstał by dostarczać wolnych od doktrynalnych założeń analiz naukowych i treści popularno-naukowych tłumaczących rzeczywistość społeczną, w jej wymiarze politycznym. Zespół INoP składa się z akademików poświęcających się pracy w obszarze nauki o polityce. Od 2013 roku jest wydawcą Polish Journal of Political Science, jedynego w Polsce – tak długo i nieprzerwanie wydawanego – w pełni anglojęzycznego czasopisma naukowego, docenianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz bazy indeksujące.

Zespół INoP jest również zaangażowany w projekt Trójkąt Ideologiczny, którego efektem materialnym jest quiz pozwalający zbadać własne preferencje polityczne oraz odnieść je do polskiego spektrum politycznego. Dzięki pracom zespołu zaangażowanego przy projekcie opracowany został Raport z Badania Trójkąt Ideologiczny prezentujący (przy wykorzystaniu oryginalnej metodologii) obraz polskiej sceny politycznej po wyborach parlamentarnych 2015 roku.

.

.

POLISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnicza Polish Journal of Political Science – w pełni anglojęzycznego czasopisma poświęconego wszystkim obszarom nauki o polityce. Czasopismo jest wydawane nieprzerwanie od 2013 roku, a od 2015 roku figuruje na ministerialnej liście czasopism punktowanych (MNiSW). Prezentowane na łamach czasopisma artykuły prezentują oryginalne wyniki badań, a kontrola jakości treści zapewniana jest przez współpracujących recenzentów oraz publicznie dostępne coroczne raporty m.in. o poziomie odrzuceń nadsyłanych teksów. Podstrona czasopisma dostępna jest jedynie w języku angielskim.

 

 

TRÓJKĄT IDEOLOGICZNY

Test został zaprojektowany tak, żeby pokazać, który sposób myślenia politycznego jest nam najbliższy. Każdy z nas posługuje się pewnymi uproszczeniami, gdy myśli o zjawiskach społecznych. Wykonując test możemy przekonać się, czy jest nam bliżej do schematów liberalnych, socjalistycznych, konserwatywnych, a może socjalliberalnych, konserwatywno-liberalnych lub socjalno-konserwatywnych. Aplikacja pozwala również ocenić, czy nasze poglądy są spójne na tyle by nie być podatnym na populistyczne hasła partii. Weź udział w quizie i sprawdź się!

 

 

BLOG INOP

Na łamach bloga prezentowane są artykuły poruszające zarówno bieżące, istotne kwestie polityczne jak i próbujące znaleźć odpowiedzi na pytania pierwsze tj. dotyczące fundamentów antropologicznych i aksjologicznych. Mamy nadzieję, że popularno-naukowy charakter tekstów będzie przystępny i znajdzie zainteresowanie wśród szerokiej publiczności.