Czym Trybunał Konstytucyjny nie jest i ile jest sędziego w sędzim TK?

Posted on

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 6 kwietnia 2016 roku oraz stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) z dnia 7 kwietnia 2016 r. w przedmiocie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które w konkluzji wskazuje, że: „brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie pozbawia go mocy powszechnie obowiązującej i nie zwalnia nikogo z jego stosowania” skłaniają do ponownego […]