Autorzy Bloga Instytutu Nauki o Polityce

 

dr Jarosław Szczepański

Doktor nauk prawnych, absolwent wydziałów: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Władysławiak. Założyciel portalu Instytut Nauki o Polityce oraz „Polish Journal of Political Science”. Pomysłodawca aplikacji i główny wykonawca badania Trójkąt Ideologiczny. Od 2012 roku pełnomocnik dziekana WDiNP UW ds. wydawniczych.

Członek redakcji kwartalników „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” oraz „Polish Journal of Political Science”. Autor i współautor kilkunastu publikacji, w tym opracowań książkowych (m.in. Political Philosophy of John C. Calhoun) oraz artykułów naukowych. Prowadził gościnne wykłady na chińskich uniwersytetach (Zhuhai, Macao). Kierownik i współuczestnik kilku projektów badawczych.

 

dr Łukasz Zamęcki

Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 kierownik studiów dziennych I stopnia oraz magisterskich dziennych studiów jednolitych. Wcześniej, w latach 2007-2010, pełnił funkcję pełnomocnika kierownika Katedry Europeistyki ds. USOS. Współpracownik m.in. Międzynarodowego Kirgisko-Polskiego Centrum Studiów Euroazjatyckich Kirgiskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Arabaeva w Biszkeku, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, OKE w Warszawie.

Jest członkiem redakcji kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” oraz pisma „Przegląd Europejski”. Promotor 18 prac licencjackich. Autor bądź redaktor 7 publikacji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Prowadził gościnne wykłady na chińskich uniwersytetach. Kierownik trzech projektów badawczych.