Czym Trybunał Konstytucyjny nie jest i ile jest sędziego w sędzim TK?

Posted on

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 6 kwietnia 2016 roku oraz stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) z dnia 7 kwietnia 2016 r. w przedmiocie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które w konkluzji wskazuje, że: „brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie pozbawia go mocy powszechnie obowiązującej i nie zwalnia nikogo z jego stosowania” skłaniają do ponownego […]

Spór o Trybunał Konstytucyjny – gdzie nauka spotyka się z doktrynerstwem

Posted on

Spotkanie liderów partii parlamentarnych i pozaparlamentarnych w związku z tzw. kryzysem konstytucyjnym jest dobrą okazją do zmierzenia się raz jeszcze z kwestią Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK). Jest to okazja o tyle przyjemna, że wraz z upływem czasu debata ostygła i kolejne argumenty nie są już odbierane każdorazowo jako atak na ustalone wartości.  Te bowiem są […]